Tag - Số tham chiếu

Số tham chiếu Patek Philippe: Xem hướng dẫn đầy đủ

Patek Philippe ngày nay là một trong những công ty đồng hồ uy tín và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Thương hiệu này được biết đến với việc vượt qua các ranh giới trong việc chế tạo đồng hồ cơ tốt, với các biến chứng tiên tiến và đã tạo ra một số biến chứng cơ học đầu tiên trên thế giới trong đồng hồ. Giống như tất cả các thương hiệu đồng hồ khác, Patek Philippe sử dụng...

.
.
.
.
error: