COSC là gì? Hướng dẫn đầy đủ về Chứng nhận Chronometer

Tìm hiểu về nghệ thuật chế tạo đồng hồ (horology) có thể là một thách thức khá lớn. Đối với bất cứ ai, người mới bắt đầu quan tâm tới đồng hồ, đang muốn tìm hiểu ngành công nghiệp đồng hồ nói chung, một số thuật ngữ thực sự có thể gây nhầm lẫn. Bên cạnh đó, rất nhiều thuật ngữ khó hiểu khi bạn mới bắt đầu tìm hiểu. Chẳng hạn, bạn bắt gặp các thuật ngữ như "Jewels"...

.
.
.
.